minus edit page

overload minus

Syntax

v = minus(v1,v2)